Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-10-25
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy Mobilnej Jednostki Szkoleniowej (MJS), wykonanej na bazie naczepy do ciągnika siodłowego z możliwością poszerzania powierzchni roboczej, z wydzielonymi wewnątrz pomieszczeniami wraz z instalacją systemów nadzoru oraz dostawą i montażem sprzętu do prowadzonych zajęć symulacji medycznych, dla potrzeb Mobilnego Centrum Symulacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Nr sprawy: 141.2711.64.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2019-12-30 10:00
SIWZ:- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1.8 MB)
- JEDZ 41.2711.64.2019 (116 KB)
Postępowanie na EPZ
Dokumenty związane z postępowaniem:
Modyfikacja SIWZ z dn. 08.11.2019 w zakresie zmiany terminu składania ofert (dzień publikacji: 2019-11-08)
Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia 2019/S 207-503957 (dzień publikacji: 2019-11-08)
Ogłoszenie nr 2019/S 219-537491 (dzień publikacji: 2019-11-13)
Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia 2019/S 207-503957 (dzień publikacji: 2019-11-29)
Ogłoszenie nr 2019/S 234-573633 z dnia 04.12.2019r. (dzień publikacji: 2019-12-04)
Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ oraz modyfikacje SIWZ z dn. 04.12.2019r. (dzień publikacji: 2019-12-04)
Pytanie i odpowiedź, wyjaśnienie SIWZ i modyfikacja SIWZ z dnia 09.12.2019r. (dzień publikacji: 2019-12-09)
Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ oraz modyfikacje SIWZ z dn. 13.12.2019r. (dzień publikacji: 2019-12-13)
Pytanie i odpowiedź, wyjaśnienie do SIWZ oraz modyfikacja SIWZ z dn. 20.12.2019r. (dzień publikacji: 2019-12-20)
Pytanie i odpowiedź, wyjaśnienie do SIWZ z dnia 20.12.2019r (dzień publikacji: 2019-12-20)
Informacja z otwarcia ofert z dn. 30.12.2019r. (dzień publikacji: 2019-12-30)
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia postępowania (dzień publikacji: 2020-04-17)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020/S 104-250713 (dzień publikacji: 2020-05-29)
Powrót