Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-11-29
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Wyłonienie Wykonawcy na dostawę wysokorozdzielczego spektrometru masowego typu q-TOF w formie 36-miesięcznego najmu, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.100.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2020-01-03 13:00
SIWZ:- SIWZ 141.2711.100.2019 (560 KB)
- Załącznik nr A1 i A2 - kalkulacja ceny oferty (77 KB)
- JEDZ 141.2711.100.2019 (101 KB)
Postępowanie na EPZ
Dokumenty związane z postępowaniem:
Zestawienie otrzymanych ofert (dzień publikacji: 2020-01-03)
Powrót