Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-03-20

Sprawa znak: 141.2711.21.2019                                                           Kraków, dnia 20.03.2019r.                                                                                                                  

 

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT
otwartych w dniu 20.03.2019r.

 

Postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej na Spotkaniu Wielkanocnym organizowanym przez Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Sali Zodiakalnej w Collegium Nowodworskim przy ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 141.2711.21.2019 w dniu 12.03.2019r.

 

Kwota jaką Zamawiający przeznaczona na realizację zamówienia to: 5 950,00 zł brutto

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

(cena netto)

Termin płatności faktury

(warunek dodatkowo punktowany)

1

Pod Chochołami Cafe & Catering Barbara Lampart-Hobrzyk

ul. Friedleina 4-6, 30-009 Kraków

e-mail: chocholy@chocholy.pl

 

5 600,03 zł brutto/ 5 066,60 zł netto

30 dni kalendarzowych

2

Karczma w Miłosnej

ul. Miłosna 6, 99-340 Krośniewice

e-mail: marcinkarczma@gmial.com

 

 

5 010,60 zł brutto/ 4 620,00 zł netto

30 dni kalendarzowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin realizacji zamówienia: 15 kwietnia 2019r.

 

 


Powrót