Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-04-11

Sprawa znak: 141.2711.33.2019                                                                                            Kraków, dn. 11.04.2019r.

 

ZESTAWIENIE OFERT
otwartych w dniu 11.04.2019r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1025). Wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowego  świadczenia usług cateringowych, usług hotelowych (ze śniadaniem) wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej dla uczestników szkoleń stacjonarnych ,,HTA w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” odbywających się w Warszawie, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20, w ramach szkolenia stacjonarnego w związku z projektem ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH)” ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 141.2711.33.2019 w dniu 04.04.2019r.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 11 360,00 zł brutto.

Nr
oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

 

Termin płatności faktur

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

 1.

MODERN EVENTS Magdalena Gęca

ul. Nowy Świat 26, lok. 8, 00-373 Warszawa

10.800,15 zł brutto

21

dni kalendarzowych

W terminach określonych w punkcie 3) ppkt 2.c) Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

 

 

Płatności nastąpią w terminie 21 dni zgodnie ze  wzorem umowy stanowiącym integralną część Ogłoszenia

 

 

2.

 

 

SD Company Sara Dewerenda

ul. Stawowa 2a/28, 42-300 Myszków

 

9.960,75 zł brutto

 

21

dni kalendarzowych

 

W terminach określonych w punkcie 3) ppkt 2.c) Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

 

Płatności nastąpią w terminie 21 dni zgodnie ze  wzorem umowy stanowiącym integralną część Ogłoszenia

 

 

    3.

 

   ARCHE Sp. z o.o.

ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa

 

 

11.358,87 zł brutto

 

21

dni kalendarzowych

 

W terminach określonych w punkcie 3) ppkt 2.c) Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

 

 

Płatności nastąpią w terminie 21 dni zgodnie ze  wzorem umowy stanowiącym integralną część Ogłoszenia

 

 

 

4.

 

Silver-bird Events Natalia Gołąb

ul. 1 Maja 82a/7, 58-500 Jelenia Góra

 

11.360,77 zł brutto

 

21

dni kalendarzowych

W terminach określonych w punkcie 3) ppkt 2.c) Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

 

Płatności nastąpią w terminie 21 dni zgodnie ze  wzorem umowy stanowiącym integralną część Ogłoszenia

 
Powrót