Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-08-21
Treść ogłoszenia i zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania czynności polegających na: 1) przeprowadzaniu badań w miejscu pobytu respondentów oraz 2) kontakcie i wizytach w miejscu pobytu non-respondentów projektu „Psychospołeczne determinanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia. Badanie prospektywne kohorty mężczyzn i kobiet w wieku 60-84 lat” finansowany z Narodowego Centrum Nauki dla Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych UJ CM w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwudziestu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2713.14.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 2019-09-06 11:00
Dodatkowe załączniki do ogłoszenia:- 141.2713.14.2019 - OGŁOSZENIE (554 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
141.2713.14.2019 - Zmiana treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 28.08.2019r. (dzień publikacji: 2019-08-28)
141.2713.14.2019 - Zestawienie ofert (dzień publikacji: 2019-09-06)
141.2713.14.2019 - Informacja o rozstrzygnięciu postępowania, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 20 części przedmiotu zamówienia z dnia 08.10.2019r. (dzień publikacji: 2019-10-08)
3.14.2019 - Informacja o nieudzieleniu zamówienia w zakresie części 1, 6, 11, 15, 16, 17 przedmiotu zamówienia (dzień publikacji: 2019-10-14)
3.14.2019 - Informacja o nieudzieleniu zamówienia w zakresie części 2, 13, 14 przedmiotu zamówienia (dzień publikacji: 2019-11-18)
3.14.2019 - Informacja o udzielonym zamówieniu w zakresie części 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 20 przedmiotu zamówienia (dzień publikacji: 2019-11-19)
Powrót