Zapytania ofertowe

Przedmiotem zapytania jest współpraca z lekarzem z weterynarii celem opieki lekarsko - weterynaryjnej nad zwierzętami laboratoryjnymi na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM w Krakowie, w rozumieniu art. 2 ust. 1. ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 24).
Termin składania ofert: 2024-06-20 12:00

Dostarczenie systemu nieinwazyjnego monitorowania z kompletnym oprzyrządowaniem, wymaganą konfiguracją systemu dla inwazyjnego monitorowania hemodynamicznego wraz z utrzymaniem systemu przeznaczonego dla niekomercyjnego badania klinicznego w ramach projektu pt. The effect of noradrenaline infusion versus standard blood pressure management on perioperative HYPotension in NOn-caRdiac surgery – HYP-NOR Trial, którego Sponsorem jest Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Badanie finansowane jest ze środków Agencji Badań medycznych – numer projektu 022/ABM/03/00040
Termin składania ofert: 2024-06-04 15:00

Dostarczenie systemu nieinwazyjnego monitorowania z kompletnym oprzyrządowaniem, wymaganą konfiguracją systemu dla inwazyjnego monitorowania hemodynamicznego wraz z utrzymaniem systemu przeznaczonego dla niekomercyjnego badania klinicznego w ramach projektu pt. The effect of noradrenaline infusion versus standard blood pressure management on perioperative HYPotension in NOn-caRdiac surgery – HYP-NOR Trial, którego Sponsorem jest Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Badanie finansowane jest ze środków Agencji Badań medycznych – numer projektu 022/ABM/03/00040
Termin składania ofert: 2024-05-28 15:00

Świadczenie usługi w zakresie przygotowania, konfiguracji, dostarczenia, udostępnienia oraz utrzymania systemu Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF, ang. Electronic Case Report Form) wraz z modułem IWRS (ang. Interactive Web Response System), przeznaczonego dla niekomercyjnego badania klinicznego w ramach projektu pt. The effect of noradrenaline infusion versus standard blood pressure management on perioperative HYPotension in NOn-caRdiac surgery – HYP-NOR Trial, którego Sponsorem jest Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Badanie finansowane jest ze środków Agencji Badań medycznych – numer projektu 2022/ABM/03/00040.
Termin składania ofert: 2024-05-14 15:00

Nabór na członka konsorcjum w celu wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pod nazwą „Automatyczna analiza zaburzeń motoryki mięśni twarzy u dzieci i młodzieży na podstawie rejestracji 4D” w ramach otwartego konkursu na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze nr ABM/2024/1, ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.
Termin składania ofert: 2024-05-07 15:00

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowego nadzoru (tzw. usługa CRO) nad realizacją niekomercyjnego badania klinicznego.: „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania jodowych środków kontrastowych mammografii spektralnej w korelacji z badaniem rezonansu magnetycznego piersi u chorych z podejrzeniem raka piersi.”
Termin składania ofert: 2024-04-03 15:00

Przedmiotem zamówienia jest usługa gastronomiczna w formie uroczystej kolacji zasiadanej, realizowana w dniu 18.04.2024r. dla uczestników konferencji konsorcjum I-CARE4OLD, organizowanej przez Pracownię Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w ramach projektu I-CARE4OLD „Zindywidualizowana opieka nad osobami ze złożonymi chorobami przewlekłymi w opiece domowej i placówkach opiekuńczych”.
Termin składania ofert: 2024-03-05 23:59

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usługi cateringowej w dniach 18-19.04.2024r., w formie usług bufetowych i kawiarnianych dla uczestników konferencji konsorcjum I-CARE4OLD, organizowanej przez Pracownię Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w ramach projektu I-CARE4OLD „Zindywidualizowana opieka nad osobami ze złożonymi chorobami przewlekłymi w opiece domowej i placówkach opiekuńczych”.
Termin składania ofert: 2024-03-05 23:59

Usługa sprzedaży wraz z dostawą do wybranych Ośrodków leków w ramach badania klinicznego pn. „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania jodowych środków kontrastowych mammografii spektralnej w korelacji z badaniem rezonansu magnetycznego piersi u chorych z podejrzeniem raka piersi” Badanie finansowane jest ze środków Agencji Badań Medycznych – numer projektu 2022/ABM/03/00021
Termin składania ofert: 2024-02-09 15:00

Organizacja spotkania naukowego dotyczącego niekomercyjnego Badania klinicznego pn. Ivabradine for PREVENTion of Myocardial Injury after Noncardiac Surgery (MINS) -PREVENT-MINS Trial w dniu 11.04.2024 r.
Termin składania ofert: 2024-01-29 15:00

Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Sponsora i Badacza na rzecz niekomercyjnego badania klinicznego produktu leczniczego pn. „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania jodowych środków kontrastowych w mammografii spektralnej w korelacji z badaniem rezonansu magnetycznego piersi u chorych z podejrzeniem raka piersi” Badanie finansowane jest ze środków Agencji Badań Medycznych – numer projektu 2022/ABM/03/00021
Termin składania ofert: 2023-12-08 15:00

Zapytanie ofertowe w zakresie w świadczenia usług medycznych z zakresu profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
Termin składania ofert: 2023-11-24 15:00

Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia usługi w zakresie dokonywania oceny punktów końcowych (tzw. Clinical endpoint adjudication) tj. wystąpienia MINS (Myocardial Injury after Noncardiac Surgery) u uczestników włączonych do Badania pn. „Iwabradyna w zapobieganiu uszkodzeniu mięśnia sercowego po operacjach pozasercowych - badanie PREVENT-MINS / PREVENT-MINS Trial - Ivabradine for PREVENTion of Myocardial Injury after Noncardiac Surgery (MINS)”.
Termin składania ofert: 2023-11-03 15:00

Przedmiotem zapytania jest współpraca z lekarzem z weterynarii celem opieki lekarsko - weterynaryjnej nad zwierzętami laboratoryjnymi na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM w Krakowie, w rozumieniu art. 2 ust. 1. ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 24).
Termin składania ofert: 2023-07-18 23:59

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi z zakresu przeprowadzenia interwencji edukacyjnej na terenie Krakowa, dla personelu realizującego zadania w ramach projektu badawczego EU NAVIGATE „Wdrożenie i ocena interwencji nawigacyjnej dla starych osób z chorobą nowotworową oraz ich opiekunów: międzynarodowe badanie RCT”( Implementation and evaluation of a Navigation Intervention for People with Cancer in Old Age and their Family Caregivers: an international pragmatic randomized controlled trial).
Termin składania ofert: 2023-07-12 23:59

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji zadań transportowych na rzecz Sekcji Eksploatacji DIRiE UJ CM w Krakowie.
Termin składania ofert: 2023-05-30 23:59

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie rozbudowy trenażerów chirurgicznych LAPARO ANALYTIC oraz LAPARO ADVANCE dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie w ramach realizacji projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.
Termin składania ofert: 2023-05-25 23:59

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie rozbudowy symulatora pacjenta dorosłego SimMan 3G o zestaw kończyn trauma do krwawień dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie w ramach realizacji projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.
Termin składania ofert: 2023-05-24 23:59

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie rozbudowy 2 stanowisk do resuscytacji noworodków o urządzenie do resuscytacji noworodka i mikser tlen/powietrze dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie w ramach realizacji projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.
Termin składania ofert: 2023-05-19 00:00

Wyłonienie Wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na konserwacji i oprawie 172 wolumenów książek medycznych z kolekcji XIX i początku XX w. (do 1945 roku) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
Termin składania ofert: 2023-04-03 10:30