Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-04-30
Treść ogłoszenia i zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowego świadczenia usług cateringowych, usług hotelowych (ze śniadaniem) wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej dla uczestników szkoleń stacjonarnych ,,HTA w zarządzaniu w ochronie zdrowia” odbywających się w Krakowie, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20, w ramach szkolenia stacjonarnego w związku z projektem ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH)”. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0034/16-00. Sprawa znak : 141.2711.49.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 2019-05-08 11:00
Dodatkowe załączniki do ogłoszenia:- 141.2711.49.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu (500 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Formularz oferty Sprawa znak: 141.2711.49.2019 (dzień publikacji: 2019-04-30)
Załącznik A do Formularza oferty - kalkulacja ceny oferty (dzień publikacji: 2019-04-30)
141.2711.49.2019 - Zestawienie ofert otwartych w dniu 08.05.2019r. (dzień publikacji: 2019-05-08)
141.2711.49.2019 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dzień publikacji: 2019-05-09)
141.2711.49.2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (dzień publikacji: 2019-05-30)
Powrót